Η Περιοχή της Λέσβου

Μέλι Λέσβου

Στο νησί μας υπάρχουν περίπου 15.000 κυψέλες εκ των οποίων οι 10.000 είναι των μελών μας. Χωρικά είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες σε όλο το νησί ενώ σε κάποιες περιοχές εμφανίζεται μεγαλύτερη πυκνότητα. Η υψηλή βιοποικιλότητα του νησιού μας σε συνδυασμό με το εύκρατο κλίμα μας δίνουν ένα μέλι άριστης ποιότητας. Αν ρίξουμε μια ματιά στο Λεσβιακό ελαιώνα θα παρατηρήσουμε δεκάδες άγρια λουλούδια και βότανα όπως λεβάντα (Lavandula stoechas) , θυμάρι (thymus sp.) ,ρίγανη (origanum vulgaris), λαδανιά  (Cistus incanus), ασφούρδουλα (Asphodelus luteus) τα οποία οι μέλισσες και προτιμούν . Στο νησί μας δεν υπάρχουν εντατικές καλλιέργειες (πχ βαμβάκι ) κάτι που σημαίνει ότι το οικοσύστημα άρα και το μέλι μας είναι απαλλαγμένο από εντομοκτόνα και άλλα φάρμακα ενώ στις αναλύσεις που κάνουμε δεν έχουν εντοπιστεί φυτοφάρμακα ποτέ ούτε καν σε αποδεκτά από το νόμο επίπεδα. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι το Λεσβιακό οικοσύστημα σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές πρακτικές δίνουν ένα εξαιρετικό μέλι που επιπλέον είναι τελείως ασφαλές για τους καταναλωτές που μας προτιμούν εδώ και δεκαετίες.